Jasnogórska Rodzina Różańcowa

"Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej."
Ks. Prymas Stefan WyszyńskiJasnogórska Rodzina Różańcowa nawiązuje do apostolstwa modlitwy różańcowej na Jasnej Górze biorącego swój początek od Bractwa Różańcowego z 1610 r. Wspólnota została założona 6 stycznia 1968 r. przez o. Bronisława Matyszczyka paulina z Jasnej Góry, który zakładając JRR powierzył ją opiece świętych Aniołów Stróżów. W Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia 1970 r. formacja otrzymała błogosławieństwo pasterskie, a 5 sierpnia 1974 r. została prawnie ustanowiona i zatwierdzona przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. JRR podejmuje działania natury duchowej i materialnej, poprzez modlitwę współpracując z hierarchią kościelną w realizacji misyjnych zadań kościoła. Jej szczególnym zadaniem jest modlitwa w intencji Ojca św., biskupów i kapłanów, oraz całego ludu Bożego, a także troska o zbawienie każdego człowieka, o odnowę życia religijno-społecznego i powszechny pokój Boży w całym świecie.

Z inicjatywy Ks. Roberta Kamińskiego Proboszcza naszej parafii, oraz pochodzącego z naszej parafii O. Marka Nowackiego dyrektora Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, w dniu 7 października podczas wspólnej pielgrzymki parafii pruszkowskich do Częstochowy, włączyliśmy się do JRR. Do formacji można przystąpić zapisując się u audiutora, zapraszamy wszystkie chętne osoby, również te które nie mieszkają na terenie naszej parafii. W Pruszkowie audiutorem JRR jest nasza parafianka p. Anna Borowiecka.

Słowo od audiutora JRR:

Może odmawiasz różaniec w kościele, podczas spaceru, jadąc do szkoły czy pracy. Nosisz różaniec w kieszeni, na palcu, na ręku... Jasna Góra i sprawy Ojczyzny są bliskie Twojemu sercu...... Dołącz do odmawiania różańca w jedności z Jasną Górą.


Zapraszam Ciebie
Ania Borowiecka adiutor JRR.P.S. Jeżeli jesteś już członkiem Żywego Różańca, Różańca za Dzieci czy innej różańcowej grupy modlitewnej nie musisz odmawiać dodatkowej tajemnicy ; dotychczasowe zobowiązanie odmawiaj w łączności z Jasna Górą.


Informacje:

Na comiesięczne spotkania JRR i modlitwę różnicową, zapraszamy w III-cie niedziele miesiąca o godz. 19.00 z wyjątkiem października (w październiku godz. 17).

Zapisy w III-cią niedziele miesiąca po modlitwie różańcowej, lub indywidualnie: tel: 725 031 468, mail: jrr@swedward.com.pl, ew. zgłoszenia można zostawić w zakrystii.

Dwa razy w roku (maj i październik) wydawany jest biuletyn JRR "Ave Maria".

Wydany został Modlitewnik Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, formujący duchowość JRR.
Więcej informacji o formacji na stronie:
  • Jasnogórska Rodzina Różańcowa


  • ..


    Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
    ...   ...    ...