Wizyta duszpasterska 2018

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując”.

Podstawowym celem wizyty duszpasterskiej jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok. Zwyczajowo przygotowujemy stół nakryty białym obrusem z postawionym na nim krzyżem i świecami, oraz wodą święconą i kropidłem. Przy okazji kolędy parafianie mogą złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej.

Wizyta kolędowa rozpoczyna się o godz. 15.30 od poniedziałku do piątku, a w soboty o godz. 10.00. W dni kolędowe Msze są sprawowane tylko rano o godz. 7.30, z wyjątkiem sobót.

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w domach naszych Parafian.

Serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjmowanie, za wszystkie rozmowy oraz złożone ofiary na ogrzewanie i cele inwestycyjne.

Osoby które chcą umówić się indywidualnie na wizytę kolędową, prosimy zgłaszać się w zakrystii po Mszy św.

..


Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
...   ......